"TOKYO RIVERS"

SHORT FILM / 2016 / JAPAN

 

 

 

 

DIRECTOR: YU NAKAJIMA and KEN YOSHIOKA

EDITOR: KEN YOSHIOKA

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY: YU NAKAJIMA

CINEMATOGRAPHER: KOICHI TAKAGI

MUSIC: ERIKO WAKAMATSU